Debatt om Vi må snakke om Faust

Regissør Thorleifur Örn Arnarsson i debatt med kunsthistoriker og skribent Ragnhild Brochmann om Vi må snakke om Faust. Ordstyrer er Kari Slaatsveen.