Martyrer

24. november 2015
Hva gjør ei ung jente til en ekstrem kristenfundamentalist? Martyrer er en påminnelse om at også kristendommen kan fremstå som en hevngjerrig og voldsforherligende religion. Hovedpersonens glødende bibelsitater viser at en religion er det du gjør den til. Stykket tar også for seg hvordan vi reagerer når rotløs ungdom trekkes mot et ekstremt tankesett, som i siste instans kan drepe uskyldige.