Monsters of Reality – The Mimesis Machine

Monsters of Reality – The Mimesis Machine.
Nationaltheatret, søndag 25. september kl. 13.00–22.00.
http://www.ibsenfestivalen.no/eng-monster

Bilde: Helle Siljeholm. Lyd: "Moving Mountains" (David Gurrik, Leif Frimann Koren og Andreas Grøtterud).