Nostalgi 2175

En kjærlighetshistorie etter klimakatastrofen. Apokalypsen er et faktum: Jordens gjennomsnittstemperatur holder 60 grader celsius. Vegetasjon tilhører fortiden. Menneskeheten reproduseres stort sett ved hjelp av kunstig befruktning – de fleste som føder barn på vanlig måte overlever ikke. Minnene om verden slik den så ut før, finnes bare i en filmsamling på VHS. I dette scenariet finner Pagona og Taschko hverandre – men kan kjærligheten overvinne alt? Og er menneskeheten verdt å redde? Nostalgi 2175 er en del av Sci-fi på Torshov.