Publikums reaksjon

Revolusjon er en slags sitcom i sakte film; et helhjertet forsøk på å definere en ny virkelighet, et nytt system, en sivilisasjon med friske livsbetingelser. Vi spurte tilskuerne på første publikumsprøve om hva de syntes om forestillingen!