Romeo og Julie

Opplev Shakespeares episke fortelling om umulig kjærlighet i suksessregissør Sigrid Strøm Reibos iscenesettelse.